കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുമായി യുഎഇ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുമായി യുഎഇ
ജനീവ, 6 ജൂലൈ 2024 (WAM)-- കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ജനീവയിൽ നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ 56-ാമത് സെഷനിൽ 69 ലധികം രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന നടത്തി.ജനീവയിലെ യുഎഇ മിഷനിലെ കൗൺസിലർ ഖലീഫ