ശുറൂഖ്, ഷാർജയുടെ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലെ ചാലകശക്തി : ശുറൂഖ് സിഇഒ

ശുറൂഖ്, ഷാർജയുടെ  പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലെ ചാലകശക്തി : ശുറൂഖ് സിഇഒ
അബുദാബി, 6 ജൂലൈ 2024 (WAM)-- 2009-ൽ സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ, പ്രാദേശികമായ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ഷാർജ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (ഷുറൂഖ്) ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വാണിജ്യ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കല, സംസ്കാരം എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ ക