ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഫാത്തിമ ബിൻ മുബാറക്

ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ (ജിഡബ്ല്യുയു) ചെയർവുമൺ, സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ മദർഹുഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രസിഡന്റ്, ഫാമിലി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ (എഫ്‌ഡിഎഫ്) (രാഷ്ട്രമാതാവ്) സുപ്രീം ചെയർവുമണുമായ ഷെയ്ഖ ഫാത്തിമ ബിൻത് മുബാറക്  യുഎഇയിലും ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു."യുഎഇയിലും ലോകമെമ്പാടും