അറബ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോറം 2024-ൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പങ്കെടുത്തു

അറബ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോറം 2024-ൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പങ്കെടുത്തു
യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഇന്ന് "അറബ് ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥ" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന അറബ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോറം 2024-ൽ പങ്കെടുത്തു.പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെയും സമഗ