ആഗോള പരിപാടികളുടെ ആതിഥേയത്വവും പുരോഗമന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുമായി 2024-നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ

ആഗോള പരിപാടികളുടെ ആതിഥേയത്വവും പുരോഗമന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുമായി 2024-നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 03, (WAM) – പുതിയ നിയമങ്ങളിലൂടെയും തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും അതിന്റെ സമഗ്രമായ വികസന അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് 2024-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.രാജ്യം വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആദ്യമായി പല ആഗോള പരിപാടികള