ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക പാഠത്തിൻ്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഡിസിടി അബുദാബി സ്ഥാപിച്ചു

ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക പാഠത്തിൻ്റെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഡിസിടി അബുദാബി സ്ഥാപിച്ചു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 10,(WAM)-- ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ടൂറിസം - അബുദാബി (ഡിസിടി അബുദാബി) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക പാഠം സംഘടിപ്പിച്ച് പുതിയ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. അൽ ബഹിയയിലെ ഗ്രാസിയ ഫാമിൽ നടന്ന ഈ പാഠം, ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ജൈവകൃഷി അഭ്യാസികൾ, പരിചയസമ്പന്നരായ