'നിങ്ങളായിരിക്കുക, ട്രോളുകളിൽ തളരരുത്': ഖാബി ലാം

'നിങ്ങളായിരിക്കുക, ട്രോളുകളിൽ തളരരുത്': ഖാബി ലാം
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 10,(WAM)--സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്ത്, നിശബ്ദതയാണ് ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവിനെ വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ മുൻ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായ ഖാബി ലാം, ടിക്ടോക്-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുടരുന്ന കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്ററാണ്, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 251.9 ദശലക്ഷ