മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേജ് 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ എഡ്യൂടെയ്‌മെൻ്റ് താരങ്ങളുമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നു, എഐ വിസ്മയങ്ങൾ

ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 11,(WAM)--മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഭാവി പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 1 ബില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസം ആശയങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയും സജീവമായ മിശ്രിതമായി വികസിച്ചു. നിറഞ്ഞ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും 'എഡ്യൂടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ' അതിരുകളും ആർട്ടിഫ