ന്യൂസിലൻഡ് അബുദാബി സെയിൽജിപി ചാമ്പ്യന്മാരായി

ന്യൂസിലൻഡ് അബുദാബി സെയിൽജിപി ചാമ്പ്യന്മാരായി
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 14,(WAM)--അബുദാബി സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാരാന്ത്യത്തിലെ മുബദാല അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് മിന സായിദിൻ്റെ തീരത്ത് എത്തിയത്. സെയിൽജിപി ലീഡർബോർഡിൽ സുപ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിലെ ഏഴാമത്തെ ഇവൻ്റ് ആവേശവും ആക്ഷൻ