'തറാഹൂം - ഫോർ ഗാസ' കാമ്പെയ്‌നിന് പിന്തുണയുമായി 13-ാമത് അതായ ചാരിറ്റി എക്സിബിഷൻ

'തറാഹൂം - ഫോർ ഗാസ' കാമ്പെയ്‌നിന് പിന്തുണയുമായി 13-ാമത് അതായ ചാരിറ്റി എക്സിബിഷൻ
അബുദാബി നാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ സെന്ററിലെ (അഡ്നെക്) മറീന ഹാളിൽ എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസന്റ് (ഇആർസി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “തറാഹൂം - ഫോർ ഗാസ” കാമ്പെയ്‌നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അതായ ചാരിറ്റി എക്‌സിബിഷന്റെ പതിമൂന്നാം പതിപ്പ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു.അബുദാബി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് (എഡിസിബി) സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആറ് ദിവസത്തെ ഇവന്‍