വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 'ജാഹിസിനെ' മികച്ച 9 ഭാവി പ്രതിരോധ മുൻനിരക്കാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു

വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം 'ജാഹിസിനെ' മികച്ച 9 ഭാവി പ്രതിരോധ മുൻനിരക്കാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു
ദാവോസ്, 2024 ജനുവരി 16,(WAM)--വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ഡബ്ല്യുഇഎഫ് 2024-ൽ യുഎഇ പവലിയനിൽ നടന്ന ഒരു സെഷനിൽ, മാധ്യമ, വിപണന രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ സർ മാർട്ടിൻ സോറലും ബ്രാൻഡ് ഫിനാൻസ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ ഡേവിഡ് ഹെയ്ഗും അടിയന്തരവും നിർണായകവുമായ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫയർസൈഡ് ചാറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട