എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റീൽ അർക്കൻ ബഹ്‌റൈൻ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുമായി 5 വർഷത്തെ 2 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു

എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റീൽ അർക്കൻ ബഹ്‌റൈൻ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുമായി 5 വർഷത്തെ 2 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 17,(WAM)--എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റീൽ അർക്കൻ (ഇഎസ്‌എ) ബഹ്‌റൈൻ സ്റ്റീൽ കമ്പനിയുമായി (ബിഎസ്‌സി) ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കരാർ അടുത്തിടെ ബഹ്‌റൈനിൽ നടന്ന സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്‌ക്കായുള്ള വ്യാവസായിക പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഔപചാരികമായി. അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇരുമ്പയിര് പെല്ലറ്റ് (ഐഒപി) വിതരണ കരാ