എഡ്ജും ബേയ്കാറും ബേയ്കാറിൻ്റെ യുഎവി-കളിലേക്ക് പേലോഡ് സംയോജനത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു

എഡ്ജും ബേയ്കാറും ബേയ്കാറിൻ്റെ യുഎവി-കളിലേക്ക് പേലോഡ് സംയോജനത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 17,(WAM)--ലോകത്തിലെ മുൻനിര അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി, ഡിഫൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ എഡ്ജ്, ആളില്ലാ വിമാനം (യുഎവി), ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലവനായ ബേയ്കാർ, നിലവിൽ എഡ്ജ് സ്മാർട്ട് ആയുധങ്ങളെ ബേയ്‌രക്താർ യുഎവി-കളിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹകരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ മേഖ