കമ്പാലയിൽ ചേരുന്ന ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ ഖലീഫ അൽ മാരാർ യു.എ.ഇ

കമ്പാലയിൽ ചേരുന്ന ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ ഖലീഫ അൽ മാരാർ യു.എ.ഇ
കംപാല, 2024 ജനുവരി 18,(WAM)--ജനുവരി 17 മുതൽ 18 വരെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനമായ കമ്പാലയിൽ നടന്ന ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ യു.എ.ഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മാരാർ നയിച്ചു. പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 19-ാമത് ഉച്ചകോടിയുടെ മുന്നൊരുക്കമായാണ് യോഗം ചേർന്നത്. പരിപാടിക്ക് ആതിഥ