എഫ്ബിഎംഎ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോ ജംപിംഗ് കപ്പിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത് എഡിഷനിൽ യുഎഇ റൈഡർമാർ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നു

എഫ്ബിഎംഎ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോ ജംപിംഗ് കപ്പിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത് എഡിഷനിൽ യുഎഇ റൈഡർമാർ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നു
അൽഐൻ, 2024 ജനുവരി 19,(WAM)--'രാഷ്ട്രമാതാവ്', ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ (ജിഡബ്ല്യുയു), സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ മദർഹുഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ്, ഫാമിലി ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ (എഫ്ഡിഎഫ്) സുപ്രീം അധ്യക്ഷയായ ശൈഖ ഫാത്തിമ ബിൻ്റ് മുബാറക്കിൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ. വാർഷിക എഫ്ബിഎംഎ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോ ജമ്പിംഗ് കപ്പ് അഞ്