ടാലന്‍റ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് മോഡലുകൾ സംബന്ധിച്ച സെഷന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച് ദാവോസിലെ യുഎഇ പവലിയൻ

ദാവോസിലെ യുഎഇ പവലിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സെഷനിൽ ഐഎംഡിയിലെ ഡിജിറ്റൽ സ്‌ട്രാറ്റജി, അനലിറ്റിക്‌സ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൊഫസറും ഏഷ്യ, ഓഷ്യാനിയ ഡീനുമായ മിസിക് പിസ്കോർസ്‌കി നൂതന പ്രതിഭ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി."നാളെയിലേക്കുള്ള നേതാക്കളെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം" എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള സെഷൻ, പൊ