മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക സിഇഒമാരുടെ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക സിഇഒമാരുടെ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ
പ്രമുഖ ആഗോള ബ്രാൻഡ് മൂല്യനിർണ്ണയ കൺസൾട്ടൻസി ബ്രാൻഡ് ഫിനാൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വ്യവസായ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രിയും അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ (അഡ്നോക്) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും സിഇഒമാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവ