ഗവേഷണ സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യുടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ട്രെൻഡ്‌സ് ഗവേഷകർ

അബുദാബിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക വ്യാപാര സമ്മേളനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി ജനീവയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ട്രെൻഡ്‌സ് ഗവേഷകർ ചർച്ച നടത്തി. ഇരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വളർത്തിയെടുക്കാനും