യുഎഇ അനലോഗ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അനലോഗ് പഠനം ആരംഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു

യുഎഇ അനലോഗ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അനലോഗ് പഠനം ആരംഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 22,(WAM)--നാസയുടെ ഹ്യൂമൻ എക്‌സ്‌പ്ലോറേഷൻ റിസർച്ച് അനലോഗിൻ്റെ (ഹേറ) ഭാഗമായി യുഎഇ അനലോഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അനലോഗ് പഠനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെൻ്റർ (എംബിആർഎസ്‌സി) ഇന്ന് അറിയിച്ചു. അനലോഗ് പഠനം നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി (45 ദിവസം വീതം) 180 ദിവസത്തെ ഗവേഷണ പ്രവർത