കോപ്28 ൻ്റെ സമർപ്പിത ആരോഗ്യ ദിനത്തെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിനന്ദിച്ചു

കോപ്28 ൻ്റെ സമർപ്പിത ആരോഗ്യ ദിനത്തെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിനന്ദിച്ചു
ജനീവ, 2024 ജനുവരി 22,(WAM)--കോപ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ആരോഗ്യ ദിനം സമർപ്പിച്ച യുഎഇ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 28-ാമത് യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കോൺഫറൻസിൻ്റെ (കോപ്28) ഫലങ്ങളെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പ്രശംസിച്ചു. ജനീവയിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിൻ്റെ 154-