അൽ ഹോസൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്

അൽ ഹോസൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്
അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ജനുവരി 19 മുതൽ 28 വരെ അബുദാബി (ഡിസിടി അബുദാബി) സാംസ്കാരിക ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അൽ ഹോസ്ൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സന്ദർശനം നടത്തി.ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന  കരകൗശല പ്രദർശനങ്ങൾ, ആർട്ട്