ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് റേസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് റേസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ
ദുബായ്, 2024 ജനുവരി 26,(WAM)--ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് റേസ് ഫെബ്രുവരി 28ന് നടക്കുമെന്ന് ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ  പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന എതിരാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കായിക മത്സരത്തിൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്‌സ് നാവിഗേ