തത്ത്വചിന്ത പ്രമേയമാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഫോർ ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

തത്ത്വചിന്ത പ്രമേയമാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഫോർ ഹ്യുമാനിറ്റീസ്
അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 28, (WAM) – ‘തത്വശാസ്ത്രപരവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, ഫെബ്രുവരി 6 മുതൽ 7 വരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ചിന്തകരുടെയും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ സ