അൽ നെയാദിയും, 'സായിദ് ആംബിഷൻ 2' ടീമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സെയ്ഫ് ബിൻ സായിദ് സുൽത്താൻ

അൽ നെയാദിയും, 'സായിദ് ആംബിഷൻ 2' ടീമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സെയ്ഫ് ബിൻ സായിദ് സുൽത്താൻ
ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ശൈഖ് സെയ്ഫ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, യുവജനകാര്യ സഹമന്ത്രി സുൽത്താൻ അൽ നെയാദിയുമായും  യുഎഇ ബഹിരാകാശയാത്ര പരിപാടിയായ സായിദ് ആംബിഷൻ 2 സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ടീമുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ, ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ യുഎഇയുടെ അഭിലാഷ പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ