സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന 'വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോ'യിൽ 150-ലധികം പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് യുഎഇ നാഷണൽ പവലിയൻ

യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും തവാസുൻ കൗൺസിലിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെ എമിറേറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് കമ്പനീസ് കൗൺസിൽ (ഇഡിസിസി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുഎഇ നാഷണൽ പവലിയൻ വേൾഡ് ഡിഫൻസ് ഷോയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ നൂതന പ്രതിരോധം, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, സുരക്ഷാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.2024 ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 8 വരെ റി