അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യ സാഹോദര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ച് മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ

അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യ സാഹോദര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ച് മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ
പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുസ്ലിം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ ഞായറാഴ്ച അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യ സാഹോദര്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു. 2019 ഫെബ്രുവരി 4ന് അൽ-അസ്ഹറിലെ ഗ്രാൻഡ് ഇമാമും മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ ഡോ. അഹമ്മദ് അൽ തയീബും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലവൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ