യുഎഇ അംബാസഡർമാരുടെയും വിദേശ ദൗത്യ പ്രതിനിധികളുടെയും പതിനെട്ടാമത് ഫോറത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും

യുഎഇ അംബാസഡർമാരുടെയും വിദേശ ദൗത്യ പ്രതിനിധികളുടെയും പതിനെട്ടാമത് ഫോറത്തിന് ഇന്ന്  തുടക്കമാകും
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ, യുഎഇ അംബാസഡർമാരുടെയും വിദേശത്തുള്ള  ദൗത്യ പ്രതിനിധികളുടെയും ഫോറത്തിന്  ഇന്ന് തുടക്കമാക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫോറത്തിന്റെ 18-ാംമത്  പതിപ്പിൽ, പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ