യുകെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അബുദാബിയിലെ റബ്ദാൻ അക്കാദമി ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചു

യുകെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി അബുദാബിയിലെ റബ്ദാൻ അക്കാദമി ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചു
യുകെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഒലിവർ ഡൗഡനും  പ്രതിനിധി സംഘവും  അബുദാബിയിലെ റബ്ദാൻ അക്കാദമിയുടെ ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സംഘത്തെ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് മോർസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.സന്ദർശന വേളയിൽ അക്കാദമിയുടെ സീനിയർ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീമുമായി സംഘം യോഗം ചേർന്നു. യോഗത്തിൽ റബ്ദാൻ അക്കാദമിയുടെ 2025