റാഖ് ഭരണാധികാരി ഹംഗേറിയൻ അംബാസഡറെ സ്വീകരിച്ചു

റാഖ് ഭരണാധികാരി ഹംഗേറിയൻ അംബാസഡറെ  സ്വീകരിച്ചു
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്‌ സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി ഇന്ന് യുഎഇയിലെ ഹംഗറി അംബാസഡർ കരോളി ബെനസിനെ സ്വീകരിച്ചു.റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി അംബാസഡറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും തൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎഇ-ഹംഗറി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും  അദ്ദേഹം വിജയിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസ