ഗാലൻ്റ് നൈറ്റ് 3 ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ അരിഷിൽ മാരിടൈം ആശുപത്രി തുറന്ന് യുഎഇ

ഗാലൻ്റ് നൈറ്റ് 3 ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ അരിഷിൽ മാരിടൈം ആശുപത്രി തുറന്ന് യുഎഇ
ഗാലൻ്റ് നൈറ്റ് 3 മാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാസ മുനമ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകാനുള്ള യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷിൽ യുഎഇ സമ്പൂർണ സംയോജിത നാവിക ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചു.ആരോഗ്യവകുപ്പ് - അബുദാബി (DoH), എഡി