മാനവിക, വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള യുവ അറബ് നേതാക്കളുടെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകി തെയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്

മാനവിക, വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള യുവ അറബ് നേതാക്കളുടെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകി തെയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്
ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് 2024-ൻ്റെ ഭാഗമായി, അറബ് യൂത്ത് സെൻ്റർ ചെയർമാൻ ശൈഖ്‌ തിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ യുവ നേതാക്കൾക്കായുള്ള അറബ് യോഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ആരംഭിച്ചു.യുവജന മന്ത്രിമാർ, യുവജന ശാക്തീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ, വികസന മേഖലയിലെ പ്ര