ഡബ്ല്യൂജിഎസ് 2024-ൻ്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച് അജ്മാൻ ചേംബർ

ഡബ്ല്യൂജിഎസ്  2024-ൻ്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച് അജ്മാൻ ചേംബർ
ദേശീയ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അജ്മാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും  ധാരണാപത്രത്തിൽ  ഒപ്പുവച്ചു. ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി 2024 ൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലായിരുന്നു  ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങ്.ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ ഖലീഫ ഹര