പ്രധാന ആസ്തികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു: ഐഎഫ്‍സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 13,(WAM)--ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (ഐഎഫ്‍സി) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മക്തർ ദിയോപ്, ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൻ്റെയും സ്മാർട്ട് സപ്ലൈ ചെയിനുകളുടെയും ആഗോളതലത്തിൽ വിജയിച്ച മാതൃകയാണ് ഡിപി വേൾഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.2024 ഫെബ്രുവരി 14 വരെ നടക്കുന്ന ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ‘ഭാ