ഭാവിയിലെ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലോകം നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഐപിയു എസ്ജി

ഭാവിയിലെ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലോകം നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ഐപിയു എസ്ജി
ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ(ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) കുടക്കീഴിൽ ഒരു കൂട്ടം സർക്കാർ നേതാക്കളെയും മന്ത്രിമാരെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്ന് ഇൻ്റർ-പാർലമെൻ്ററി യൂണിയൻ (ഐപിയു) സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർട്ടിൻ ചുങ്കോംഗ് പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരു