ലോക ഗവൺമെൻറ് ഉച്ചകോടി: ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലോകത്തിനായി ഒരു ചട്ടക്കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നു

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 12,(WAM)--ദുബായിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി സ്വയം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസം, അടുത്ത മഹാമാരിക്ക് ലോകം തയ്യാറല്ല എന്ന്  ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാന