സാങ്കേതികവിദ്യാ പുരോഗതിക്ക് അനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കണം: സിംബാബ്‌വെ രാഷ്‌ട്രപതി

സാങ്കേതികവിദ്യാ പുരോഗതിക്ക് അനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കണം: സിംബാബ്‌വെ രാഷ്‌ട്രപതി
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 13, (WAM) – സർക്കാരുകളിലുടനീളം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സിംബാബ്‌വേ രാഷ്‌ട്രപതി എമേഴ്‌സൺ മംഗഗ്വ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.“സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല. ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ഇതാണ്, സിംബാബ്‌വെയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുഖം ത