സംരക്ഷണത്തിനും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത സുസ്ഥിരതയുടെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: എഡിഎഫ്‍ഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ

അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 12,(WAM)-- ലോകമെമ്പാടും സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ഡ്രൈവ് എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, സമൃദ്ധിയും സുസ്ഥിര വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നുവെന്ന് അബുദാബി ഫണ്ട് ഫോർ ഡവലപ്‌മെൻ്റ് (എ