ആഗോള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ആണവോർജം 12% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു: ഐഎഇഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ

ആഗോള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ആണവോർജം 12% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു: ഐഎഇഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ
ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് (WAM) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ ആഗോള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ആണവോർജ്ജത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ (ഐഎഇഎ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ മരിയാനോ ഗ്രോസി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ആഗോള വൈദ്യുതോൽപാദനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 12% ആണവോർജം ഉൾക്കൊള്ള