ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി വികസനവും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർ

ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി വികസനവും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർ
ഗവൺമെൻ്റ് നടപടികളുടെ ഭാവി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) പ്രാധാന്യം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്ററും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായ കെവിൻ തോമസ്,അടിവരയിട്ടു.സർക്കാർ നേതാക്കൾ, മന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ,