സുസ്ഥിര വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇ നേതൃത്വം നൽകുന്നു: എഡിഎഫ്ഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ

സുസ്ഥിര വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഎഇ നേതൃത്വം നൽകുന്നു: എഡിഎഫ്ഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ
സുസ്ഥിര വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആഗോള സംരംഭങ്ങളിൽ ആഗോള നേതാവെന്ന നിലയിൽ യുഎഇ നേതൃത്വം നൽകുന്നതായി അബുദാബി ഫണ്ട് ഫോർ ഡവലപ്‌മെൻ്റ് (എഡിഎഫ്‌ഡി) ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ് അൽ സുവൈദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യുഎഇ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ