വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: മഡഗാസ്കർ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: മഡഗാസ്കർ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 14,(WAM)-- ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിലെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണവും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്കുള്ള സുഗമമായ പരിവർത്തനവുംമഡഗാസ്കറിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ മന്ത്രി അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡ്രിയമാനനോറോ, അനാവരണം ചെയ്തു.ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) ലോക ഗ