ഡബ്ല്യൂജിഎസ് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു: ആലിബാബ പ്രസിഡൻ്റ്

ഡബ്ല്യൂജിഎസ് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു: ആലിബാബ പ്രസിഡൻ്റ്
മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) 2024 അവസരമൊരുക്കിയതായി ചൈനീസ് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമനായ അലിബാബ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് മൈക്കൽ ഇവാൻസ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള, ആഗോള കമ്പനികളുടെ ഉന്നത പ്രതിനിധികളുമായും ബി