എസ്‌സിസിഐ ഷാർജ-ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ഫോറം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി

ഷാർജ, 2024 ഫെബ്രുവരി 19,(WAM)--ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എസ്‌സിസിഐ) ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി ഷാർജയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ബിസിനസ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പങ്കാളിത്തം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ പരിശോധിച്ചു.എസ്‌സിസിഐ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന 'ഷാർജ-ഇന്ത്യ ബിസ