യുഎഇയുടെ ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് 'ഡാതുക് ബ്രേവ് നൈറ്റ്' പദവി നൽകി ആദരിച്ച് മലേഷ്യ

യുഎഇയുടെ ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് 'ഡാതുക് ബ്രേവ് നൈറ്റ്' പദവി നൽകി ആദരിച്ച് മലേഷ്യ
മലേഷ്യൻ സംസ്ഥാനമായ സരവാക്കിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറലായ താൻ ശ്രീ വാൻ ജുനൈദി തുവാങ്കു ജാഫർ, യുഎഇയുടെ അംബാസഡറായിരിക്കെ മലേഷ്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച്, ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. ഖാലിദ് ഗാനേമിന് സർവോന്നത പദവിയായ 'ഡാത