നാഗരികതയും സഹിഷ്ണുതയും സംബന്ധിച്ച അന്തർദേശീയ സംവാദവും സമ്മേളനവും; സാംസ്കാരിക ആശയവിനിമയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്

നാഗരികതയും സഹിഷ്ണുതയും സംബന്ധിച്ച അന്തർദേശീയ സംവാദവും സമ്മേളനവും; സാംസ്കാരിക ആശയവിനിമയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്
വിനാശകരമായ സംഘർഷങ്ങൾക്കും സംഭവങ്ങൾക്കും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയലോഗ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻസ് ആന്‍റ് ടോളറൻസ് (ഐഡിസിടി) കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരി