ടൂറിസം സംയോജനം ആഗോള ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നു: റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി

ടൂറിസം സംയോജനം ആഗോള ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുന്നു: റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി
റാസൽഖൈമ, 2024 ഫെബ്രുവരി 20,(WAM)-സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി,  രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഗോള ടൂറിസം നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരവും ഭൂതകാലവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദേശീയ ടൂറിസം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് യുഎഇയി