ദുബായുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഈ വർഷം ഏകദേശം 5% വളർച്ച നേടുമെന്ന് അൽ ഗുറൈർ

ദുബായുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഈ വർഷം ഏകദേശം 5% വളർച്ച നേടുമെന്ന് അൽ ഗുറൈർ
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 22,(WAM)--ഈ വർഷം ദുബായിയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് ദുബായ് ചേംബേഴ്‌സ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ് അബ്ദുല്ല അൽ ഗുറൈർ പ്രവചിച്ചു. ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആകർഷകമായ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം, വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പലിശനിരക്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറവ്