ഓഡിറ്റ് പരാജയത്തിന് എഡിജിഎമ്മിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി ബേക്കർ ടില്ലിക്ക് 62,500 യുഎസ് ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി

ഓഡിറ്റ് പരാജയത്തിന് എഡിജിഎമ്മിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി ബേക്കർ ടില്ലിക്ക് 62,500 യുഎസ് ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 22,(WAM)--അബുദാബി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ (എഡിജിഎം) രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി (ആർഎ) എഡിജിഎം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനമായ ബേക്കർ ടില്ലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിനും (ബേക്കർ ടില്ലി) ബേക്കർ ടില്ലിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ നീൽ ആൻഡ്രൂ സ്റ്റർജിയനും (സ്റ്റർജൻ) അനുമതി നൽക