സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് 21-ാമത് ഷാർജ പൈതൃക ദിനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു

സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് 21-ാമത് ഷാർജ പൈതൃക ദിനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു
ഷാർജ ഹെറിറ്റേജ് ഡേയ്‌സിൻ്റെ ( എസ്എച്ച്ഡി) 21-ാമത് പതിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ഷാർജ ഡപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരി ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി വ്യാഴാഴ്ച സാക്ഷിയായി. 13 അറബ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും 25 സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഷാർജയുടെ ചരിത്ര ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഹെറിറ്റേജ് സ്ക്വയർ