എഫ്എടിഎഫ് ശുപാർശകൾ യുഎഇ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി

അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 23,(WAM)--കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്)  പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ 15 ശുപാർശകളും യുഎഇ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ നേട്ടത്തിന് യുഎഇയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും